Algemene voorwaarden 

Garantie

Er wordt 12 maanden garantie op de montage van de hemel bekleding gegeven, mits aan alle voorschriften is voldaan. Dit geld ook voor het plaatsen van de sterrenhemel en vallende sterren. Gaat u zelf knutselen aan de hemel dan vervalt de garantie.


Er kan geen garantie gegeven worden op:
• Lekkage plekken in de nieuwe hemel van bijvoorbeeld een lekkende deurpaneel of opendak. Dit dient u op te lossen voordat u de hemel bij ons afleverd.
• Als u na het plaatsen van een sterren hemel of het bekleden van u hemel zelf eraan gaat knutselen.


Aansprakelijkheid
SN autoservice is niet aansprakelijk voor eventuele lekkage schade waardoor u hemel aangetast word.

SN autoservice is niet aansprakelijk voor eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de geleverde diensten.


Aanlevering voertuig
Het voertuig dient van af de afgesproken aanleverdatum tot de afgesproken afleverdatum op locatie aanwezig te zijn. Mits u de hemel los aanleverd.


Persoonsgegevens
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

SN autoservice verleent medewerking aan de klant wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

Bij aanvraag tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen de gegevens van de klant geanonimiseerd worden.


Overig
• Er worden uitsluitend eigen materialen gebruikt van hoge kwaliteit.

• Na het bekleden van de hemel dient u 24uur de auto ramen dicht te houden. Dit ivm. de wind of tocht die tegen de hemel aan kan gaan.

• Indien u een sterrenhemel wilt laten plaatsen moet de hemel netjes wezen. Dus niet loslaten of al los hangen. Laat in dit geval u hemel opnieuw bekleden.

• Wij vergoeden geen reiskosten ongeacht de situatie.

 

• Het te betalen bedrag dient bij aflevering van het voertuig betaald te worden. Dit kan doormiddel van een tikkie, overboeking of contante betaling.